Sàn gỗ Kosmos M193

215,000.00 

Kích thước: 813 x 132 x 8 mm

Số luợng tấm/ hộp: 30 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.2195 m2

Gọi ngay tư vấn