Sàn gỗ Xương cá Kosmos X16-4

415,000.00 

Kích thước: 606 x 96 x 12mm

Số lượng tấm/ hộp:  24 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.3962 m2

Xuất xứ: Việt Nam

Gọi ngay tư vấn